Intakegesprek

Een intakegesprek voer je bij voorkeur samen met een tweede onafhankelijke jobcoach waarna je de observeringen en bevindingen deelt met de omkadering van de doelgroepwerknemer.

Het intakeformulier verkent verleden, heden en toekomst, het bevraagt objectieve en subjectieve elementen om een algemeen beeld te krijgen van de persoonlijkheid van de doelgroepwerknemer:

  • Een administratief luik:
    In te vullen door de doelgroepwerknemer, te overlopen en verder aan te vullen in het gesprek. Het biedt observering van een aantal randvoorwaarden en competenties voor tewerkstelling in het NEC. (vb. taalvaardigheid en zelfredzaamheid)
  • Het diepte-interview peilt naar de motivatie om via een doorstroomtraject te zoeken naar een baan in het NEC. Het stelt het jobdoel scherper, en brengt de competenties in kaart.

We hanteerden hierbij de STARR-methodiek.

Situatie:
STARR-> Wat speelde er?
T
aak:
-> Wat waren je taken? Wat werd er van je verwacht?
Acties:
-> Wat heb je concreet gezegd of gedaan?
Resultaat:
-> Wat gebeurde er daarna? Wat was het resultaat?
-> Hoe ging de klant weg? Was uw chef tevreden?
Reflectie:
-> Wat heb je hieruit geleerd? Hoe zou je het nu doen?
-> Wat lukte goed? Wat lukte minder goed?

Na het gesprek evalueer je of de kandidaat al dan niet opstart in een doorstroomtraject.
Bij een positieve evaluatie bespreek je het expliciete engagement van de doelgroepwerknemer om actief op zoek te gaan naar werk in het NEC en ondertekenen jullie hiertoe een engagementsverklaring.
Hiermee bereikt de doelgroepwerknemer een eerste mijlpaal op zijn weg naar werk in het NEC.

Wij onderstrepen het belang van dit engagement door de groep geselecteerden samen met hun instructeurs en begeleiders uit te nodigen op een kick-off meeting waar men kennis maakt met collega doorstromers, de aanpak naar doorstroom, en de engagementen en verwachtingen van de betrokkenen.

 

volgende pagina